Tulip K-Pack AB

Tulip Food Company sätter god mat på bordet över hela världen. Som en av Danmarks starkaste mattillverkare är Tulip i framkant när det gäller utveckling och försäljning av god mat inom ett brett område av produktgrupper. Tulip är ett dotterbolag till Danish Crown Group med en stark självständig profil och är i framkant inom matindustrin. Tulip har 10 högspecialiserade fabriker i tre olika länder. Vid varje fabrik möter du väldigt dedikerade medarbetare som arbetar hårt för att göra världens mest välsmakande produkter samtidigt som de följer kraven för livsmedelssäkerhet. Den nyuppförda fabriken, K- pack i Jönköping, är en av de mest moderna i Europa vilken även kommer att bli din arbetsplats. Fabriken arbetar med köttförädling och detaljpackning av kött till Axfood och sysselsätter ca 160 personer.

Besök webbplats