EURES

Eures är ett samarbetsnätverk vars syfte är att främja fri rörlighet för arbetstagare i de 28 EU-länderna samt Schweiz, Island, Liechtenstein och Norge. På mässan kan du träffa Eures rådgivare bland annat från Österrike, Italien, Norge, Danmark, Tyskland och Tjeckien. Här kan du få personlig information om hur det är att leva och bo i andra EU-länder. Eures-rådgivarna ger dig tips om var du kan söka jobben, vilka behov som finns och har också konkreta jobberbjudanden med sig från företag i sina respektive länder.

Besök webbplats