Från att skildra orättvisor i Nigeria, till att beskriva integration i Sverige!

Sunday Dolph Christopher Animuamwosa: entreprenör, föreläsare och filmproducent (Golden Sheep production)

Sunday Dolph Christopher Animuamwosa: Golden Sheep production

Sunday är filmproducenten som brinner för integration. Just nu gör han en film i ämnet tillsammans med Folkuniversitetet med stöd från Region Jönköpings län Kultur och Jönköpings Kommun. Han har en lång och svår berättelse bakom sig. Det har format hans sätt att se på livet och det svenska samhällssystemet.

Sunday är född och uppvuxen i Nigeria. Han är utbildad inom företagsekonomi och jobbade ett antal år med att exporterade jordbruksprodukter. Han valde senare att vidareutbilda sig inom filmproduktion. Syftet var att han skulle använda kameran som verktyg för att skilda orättvisor. Rörlig bild är enligt honom ett effektivt medium för att förmedla viktiga budskap. Den rörliga bilden gör upplevelsen starkare.

Filmade orättvisor och tvingades fly till Sverige
Till en början gjorde Sunday dokumentärer om Nigerias dåliga hälso- och utbildningsförhållanden. Genom det arbetet fick han upp ögonen för hur regeringens styre påverkade den nigerianska befolkningen. Han ställde sig frågan: Hur kommer det sig att 75 % av befolkningen lever i fattigdom, i ett rikt land som Nigeria som har stora oljetillgångar? På grund av hans kritiska filmproduktioner blev Sunday häktad ett antal gånger. Sista gången han satt fängslad lyckades han fly när terrorister stormade polishuset. Sunday flydde med hjälp av Amnesty International och kom efter en tid på flykt till Sverige.

Äntligen en framtid i Sverige
I väntan på uppehållstillstånd läste han Svenska på egen hand. När han väl fick uppehållstillstånd efter 11 månader var han deprimerad och nedslagen. Men äntligen kunde han planera inför en framtid i Sverige. Han startade i en rasande fart med att klara tre nivåer av SFI (Svenska för Invandrare) på två månader. Samtidigt jobbade han som alltiallo på ett modulbygge. Han blev antagen till ”Korta vägen” på Jönköping University (ett program för nyanlända akademiker). I programmet ingick även praktik. Han kontaktade SVT i Jönköping och fick praktik som fotograf och redigerare. Det ledde även till en timanställning hos arbetsgivaren. I juni 2016 startade Sunday en enskild firma inom filmproduktion, Golden Sheep Production.

Hans tankar om integration
Sunday älskar Sverige! Mycket på grund av att Sverige har ett samhällssystem som uppmuntrar människorna att leva rätt och ärligt. Han brinner för integrationsfrågor. Han menar att integration inte bara handlar om att träffa svenskar, det måste finnas en något meningsfullt att göra tillsammans. Integration är mycket upp till individen själv. Svenskarna är redo att ge men vi som är nyanlända måste även vara redo att ta emot.

”Ni svenskar är väldigt flexibla eftersom ni inte vill uppfattas som ogästvänliga. Ni anpassar er för mycket. Ni måste lära oss hur saker fungerar här i Sverige. Det är inte ni som ska anpassa er! ”

Fler initiativ som Jobbmässan
Sunday tycker att det behövs fler positiva initiativ som Jobbmässan i Jönköping.

”Det kan ge möjlighet till de personer som annars aldrig får chansen att presentera sig personligen för en arbetsgivare. Det är också en bra nätverksplats. Som egen företagare behöver du vara duktigt på det du gör. Men det hjälper inte att vara bra om man inte har några kontakter.”