EURES- EURopean Employment Services

Sverige är en del av EU/EES, där arbetskraften fritt ska kunna röra sig över gränserna. Den svenska Arbetsförmedlingen ingår i det europeiska nätverket EURopean Employment Services, Eures. I Eures-nätverket ingår 32 länder och över 1000 Eures-rådgivare. Förutom länderna inom EU/EES ingår även Schweiz.

Besök webbplats