Cecilia från POOLIA tycker…

”Att medverka på Jobbmässan är självklart för oss på Poolia. Det ger oss möjlighet att träffa många intressanta människor som vi förmodligen inte hade kunnat komma i kontakt med annars.

Vi får även en chans att berätta om oss och vårt företag. Vi har vid mer än ett tillfälle fångat upp kompetenser som lett till anställning hos någon av våra kunder på Jobbmässan.

Detta är en mässa som handlar om den framtida arbetsmarknaden och inte enbart en renodlad jobbmässa upplever vi.

Det är också ett unikt tillfälle att träffa kollegor i branschen, kunder och andra aktörer, ett sätt att synliggöra sig själv och sitt eget varumärke”

Cecilia Björkegren
Rekryteringskonsult